Vi er stolte av den nordiske helsemodellen. Den sikrer likeverdig behandling til alle, og er basert på allmenngyldige prinsipper som tillit, rettferdighet og betaling etter evne, til en folketrygd som i sin tur finansierer velferdsgoder som helsetjenester.
Men endret demografi, mer komplekst sammensatt sykdomsbilde, og færre unge til å betale inn skatter for å finansiere det økte helsebehovet, vil gi store utfordringer for fremtidens Helse-Norge. I tillegg øker utgiftene til kroniske sykdommer, langtids helseutfordringer og psykisk helse.

For å håndtere det økte behovet som kommer fra normal befolkningsvekst, har man historisk økt utgiftene til helsesystemet.
På grunn av de demografiske endringene, er vi alle enige om at det ikke lenger er bærekraftig å jobbe hardere og løpe fortere i et allerede stresset helsesystem. Så hvordan vi best kan skape et bærekraftig helsevesen, som vi kan fortsette å være stolt over? Vi tar debatten!

Sektorleder for helse i Sopra Steria, Gunnar Mørne, åpner med å legge frem rapporten Helse-Norge 2035: Kollaps eller bærekraft. Deretter blir det paneldebatt med:

Moderator: Hans Anderssen, redaktør i Health Talk

I panelet:
- Marit Hermansen, president i Legeforeningen
- Gunnar Mørne, sektordirektør Helse Sopra Steria
- Bendik Bygstad, professor på Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
- Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Sopra Steria

Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. Vi vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. I Norge har vi 1800 medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at vi de tre siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Hovedkontoret vårt befinner seg med flott utsikt på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. Vi har også kontorer i Trondheim og Stavanger.