Ønsker du å holde deg oppdatert?
Få de siste nyhetene fra helsebransjen rett i innboksen!

ASCO Oppsummert er HealthTalk TV program som oppsummerer årets ASCO-kongress.

Du møter norske spesialister som oppsummerer kongressen og dens betydning for norsk klinisk praksis og norske pasienter.

Sponsorer

Bristol Myers Squibb
Bristol Myers Squibb har som mål å endre pasientenes liv gjennom forskning og vitenskap. Vi satser på innovasjon som kan skape viktige gjennombrudd ved å lage medisiner som vil redde mange menneskers liv både i Norge og i resten av verden.

Takeda
Vår misjon er å jobbe for bedre helse for mennesker over hele verden gjennom ledende medisinsk innovasjon.

Merck og Pfizer annonserte i 2014 at firmaene har inngått en global allianse om å sammen utvikle og kommersialisere produkt innen immunonkologi-feltet. Denne globale alliansen tillater firmaene å kombinere sine komplementære styrker med hovedmål om å møte de medisinske behovene til pasienter med ulike typer kreft.

Janssen
At Janssen, we’re creating a future where disease is a thing of the past. We’re the Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, working tirelessly to make that future a reality for patients everywhere by fighting sickness with science, improving access with ingenuity, and healing hopelessness with heart. We focus on areas of medicine where we can make the biggest difference: Cardiovascular & Metabolism, Immunology, Infectious Diseases & Vaccines, Neuroscience, Oncology, and Pulmonary Hypertension.

Roche
Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi, og er et av verdens ledende firmaer innen legemidler og diagnostikk som fremmer medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Programleder

Hans Anderssen

Hans Anderssen er Ansvarlig Redaktør i HealthTalk.

Våre Gjester

Bjørn Henning Grønberg

Lege og kreftspesialist

Forsker ved Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin, NTNU og Overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, med ansvar for behandling av lungekreft.

Anna K. Winge-Main

Spesialist i onkologi, Overlege med fagansvar for malignt melanom ved Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS HF.

Åslaug Helland

Spesialist i onkologi, overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er styremedlem i Norsk lungekreftgruppe.

Daniel Heinrich

Leder for Norsk onkologisk forening. Kreftlege og overlege på A-hus og behandler daglig pasienter med urologisk kreft.

Eva Hofsli

1. amanuensis og overlege i onkologi, NTNU/St.Olavs hospital.

Andreas Stensvold

Avdelingssjef ved kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold, Kalnes. Tidligere leder i Norsk onkologisk forening.

Fredrik Schjesvold

MD, PhD, er grunnlegger og leder av Oslo Myelomatosesenter ved Oslo Universitetssykehus.

Odd Terje Brustugun

Krefoverlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe.