Følg Arendalsuka 2022 på HealthTalk

HealthTalk dekker helsedebattene på Arendalsuka! Vi direktesender de viktige helsemøtene og intervjuer politikere og beslutningstagere.

Vi lover å holde deg informert og oppdatert, uansett om du er i Arendal eller hjemme.

Ikke gå glipp av noe,
følg oss på våre sosiale medier

Ikke gå glipp av noe!
Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Ved å sende inn skjemaet, godtar jeg HealthTalk's retningslinjer for personvern.

Våre direktesendinger:

Mandag 15. August

12:00-13:00 Fra fastlegekrise til pasientkrise.
Legeforeningen


12:00-13:30 Gode helsetjenester krever demokratiske beslutninger - hvor demokratiske er de egentlig?
Oslo legeforening, Redd Ullevål Sykehus


13.00-14:00 Næringsliv, teknologi og kvinnehelse - Kan vi tjene penger samtidig som vi forbedrer global helse?
Laerdal Global Health, GAVI NTNU, Sintef Digital


13:00-14:00 En ny arbeidshverdag, eller tilbake til normalen?
NHO, Geneo, Avonova


14:00-15:30 Hva bør vi lære av våre naboland for å sikre norske pasienter raskere tilgang til nye behandlinger?
LMI, AbbVie, Kreftforeningen, FFO


15:00-16:00 Helseindustri og globale markeder – en dialog om arbeidsplasser og eksportinntekter.
LMI, NHO, Geneo, NHO


16:00-16:30 Video sikrer bedre helsetjenester - men teknologiutviklingen krever politiske grep.
Pexip


16:00-17:30 Helse Sør-Øst varsler utsettelse av prosjekter. Hvilke konsekvenser får dette for helsetjenestene?
Legeforeningen Oslo

Vis mer
Vis mindre

Tirsdag 16. August

08:15-09:30 Voksenvaksinasjonsprogram: Alle vil ha det – når skal vi få det?
LMI


08:30-09:30 På vakt for Norge - er vi rustet for neste krise?
NSF


09:30-10:30 Prehabilitering – før og etter en kreftdiagnose.
Aktiv mot kreft


10:00-11:30 Nøkkelen til bedre kreftbehandling er samarbeid
CONNECT, Novartis, Merck


10:00-11:30 Hjerte for diabetes pasienten Boehringer Ingelheim
Abbott Diab. Care


11.00-12:00 E-helse: Stødig kurs mot avgrunnen eller løft for bærekraft?
KS


11:00-12:00 Hva nå, helse-Norge?
Dagens Medisin


11.00-12.00 Mat for fremtiden
Orkla


12:30-13:30 Oslo-sykehusene og kommunen: Sammen skal vi lykkes der Akson mislyktes
OUS


13:00-14:00 Gi gass, pasienten har hastverk!
Aktiv mot kreft, AbbVie, GSK


13:00-14:00 Er det grenser for offentlig velferd?
KS


13:15-14:45 Modeller for bærekraftige helsetjenester i 2035
Trondheim kommune


13:30-14:30 Ny nasjonal kreftstrategi – Hvordan lykkes med flere desentraliserte behandlingstilbud?
Siemens Healthineers


14:30-15:30 Vondt i hue – koster mye
Abbvie, Hodepine Norge


14:00-15:00 Integrerte helsetjenester og digital samhandling – hvorfor har vi ikke kommet lenger?
Deloitte


14:00-15:30 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier - hvordan ligger vi an?
Inven2, Novartis, Radforsk


14.30-15:30 Fastlegeordningen: Korthuset raser sammen – Hvordan bygger vi det opp igjen?
KS


15:00-15:55 Live and Let Die - en politisk stollek med livet som innsats.
Norsk Sykepleierforbund


16:00-17:00 Den involverte pasient -Nordens mulighet for bærekraftig helsetjeneste til 2030
Nordic Innovation


16:30-17.30 Sjeldne diagnoser krever sjeldne løsninger - Ny kunnskap bør gi nye prioriteringer
NKSD, OUS


16:00-17:30 Det knirker fortsatt i vekslingene -Pasienten blir kasteball når vi i det offentlige ikke samhandler
Sunnaas


16:30-17:30 Sjeldne diagnoser krever sjeldne løsninger - Ny kunnskap bør gi nye prioriteringer Koal for sjeldne sykdommer
Sanofi


17:00-18:00 Intensivkapasitet igjen - skjer det noe snart?
NSF

Vis mer
Vis mindre

Onsdag 17. August

08:30-09:30 Sosial ulikhet i helse: På tide å tenke nytt om de ikke-smittsomme sykdommene?
Novartis (pri), Novo Nordisk


09:00-10:00 Er norsk helsetjeneste organisert for, eller bort fra innovasjon?
The Life Science Cluster, AbbVie


09:00-10.00 Hvorfor krever Norge, et av verdens rikeste land, de laveste legemiddelprisene i Europa?
Takeda


10:00-11:30 Arbeid, helse og kreft: Nye behandlingsmetoder gir nye muligheter, er vi klare?
BMS, Oslo Economics, Kreftforeningen


10:00-11:30 Hvordan kan verdens beste helsevesen bli verdens beste til å ta i bruk innovasjon?
Podcast RADFORSK, LMI, Janssen, Novartis


10:30-11:30 Fremtidens helsevesen med kunstig intelligens.
UiA


10:30-11:45 Alternative betalingsmodeller på legemidler – Hva skal til for å lykkes?
Pfizer (Glenn), Novartis (pri)


11:30-12:30 Norges muligheter med smartere Helse.
UiA


12:00-13:30 Er folkehelsen i fare?
Norsk Fysioterapeutforbund


12:15-13.30 Evalueringen av Nye Metoder og veien videre.
Tailormade Consulting, Novartis, Roche, Amgen, Pfizer, Merck


12:30-13:30 Hvordan legge til rette for at de små blir store i norsk helseindustri?
OCC, Norway Health Tech, TLSC


13:00-13:50 Samtale med helseminister Ingvild Kjerkol
EHiN


14:45-15:45 Tidlig oppdagelse redder menn med prostatakreft
PROFO, Janssen, Bayer


15.00-16:00 Et møte med Gro
Arendalsuka


15:00-16:30 Har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon?
Inven2, OCC, Norway Medtch, TLSC


16:30-17:30 Hjernen er deg!
Hjernerådet, Novartis, Merck


17:00-19:00 Blåreseptordningen - ett år etter
Dagens Medisin, Novartis


18:00-20:00 Morgendagens kreftbehandling og næringsliv - hvordan få det offentlige med på laget?
Radforsk

Vis mer
Vis mindre

Torsdag 18. August

08:00-09:30 Fremtidens kreftbehandling: Hver dag teller – eller?
OCC, Kreftfor, LMI, Janssen, MSD, AstraZeneca


10:30-11:30 Hva har vi lært av pandemien?
Pfizer


10:30-11:30 Hvordan kan innovasjon, teknologi og nye behandlinger bidra til et fremtidsrettet helsevesen?
Sanofi


12:00-13:30 Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser - hvordan får vi til nettverk, registre og mestring?
NKSD


12:30-14:00 Fedme og overvekt – den største utfordringen for folkehelsen.
LMI, Novo Nordisk, Pfizer


12:30-13:30 Liv og livskvalitet går tapt i påvente av ny og innovativ kreftbehandling Lymfekeftfor.
Janssen


13:30-14:30 Lungekreft – kreftformen med høyest dødelighet i Norge. Hvordan finne pasientene i tide?
AstraZeneca, Roche, Novartis, BMS


14:00-15:00 Én helse, én klode – og bare én sjanse?
TLSC, AbbVie, Folkehelseinst. og Universitetet i Oslo


15:30-16:30 Hvordan kan Norge bli et fyrtårn for klinisk forskning og et foregangsland for god kreftbehandling.
BMS, Amgen, Jansen, Sanofi


16:30-18:00 Fra forskning til produksjon – Norge et hjem for helsenæringen
LMI, Novartis, Veksthuset, UIO, Innovasjon Norge


20:00-20:45 Snakk om innovasjon for ny norsk helsenæring!
Bayer, UiO, Polyteknisk for.

Vis mer
Vis mindre

Partnere