DXA KURS starter om DXA KURS startet for DXA KURS startet I dag 31. aug 14:00 siden Last på nytt nå

VELKOMMEN TIL DXA KURS Vol 3
«Kunnskap gir trygghet»

Bentetthetsmåling med DXA er et sentralt verktøy i vurdering av osteoporose og bruddrisiko.

ISCD (International Society for Clinical Densitometry) har satt standard for korrekt utførelse av DXA scanning, og kurset følger ISCD sine anbefalinger.

Vi ønsker å gi deltakerne økt kunnskap om DXA som verktøy for å diagnostisere osteoporose, DXA i praksis og analysering av bilder tatt med DXA maskin.

Kurset passer for deg som utfører beintetthetsmålinger eller vurderer DXA scan


Tid: 31. August 2023 kl. 14.00 – 18.00

Auditorium Bærum sykehus, fysisk + overføres digitalt til de som ikke kan møte


Påmelding til kurs: Du kan melde deg på møtet enten fysisk eller digitalt ved å fylle inn skjemaet under.

For spørsmål om møtet, kontakt:

May-Britt Stenbro
HCP Partner Imm-Osteo NO
Tel. +47 92 46 89 89
may-britt.stenbro@ucb.com


DEL 1:

13.30 - 14.00: Ankomst og mingling med lett servering

14.00 - 14.10: Velkommen v/May-Britt Stenbro, UCB

14.10 - 14.20: DXA-mer enn en månelanding v/Pål Wangen, daglig leder Scanex

14.20 - 14.40: Artefakter – ikke bare artig faktisk? v/Kristin Godang, sertifisert DXA operatør RH

14.40 - 15.00: LSC – vet vi hvor gode vi er, teori og praksis? v/Pål Wangen, daglig leder Scanex og

Merete Finjarn, sykepleier og sertifisert DXA operatør Bærum sykehus

15.00-15.15: Benstrekk

15.15 – 15.30: Helkroppsmåling – skjelett og fett – rett og slett! v/ Kristin Godang, sertifisert DXA operatør RH

15.30 – 16.00: Sekvensiell behandling m/kasuistikk v/ Tove Borgen, ph.d. og Osteoporoseansvarlig lege Drammen sykehus

16.00 - 16.20: Formidling av måleresultat v/ Merete Finjarn, sykepleier og sertifisert DXA operatør Bærum sykehus

16.20 - 16.30: T-skår -2,5 v/ Tove Borgen, ph.d. og Osteoporoseansvarlig lege Drammen sykehus

16.30-16.45: Benstrekk

DEL 2

16.45 – 17.45: Kasuistikker m/interaktiv bruk av DXA software v/Pål Wangen, daglig leder Scanex

  1. Hofte og rygg – ISCD 2023 v/ Tove Borgen, ph.d. og Osteoporoseansvarlig lege Drammen sykehus
  2. Rygg – Hvor er L4? v/ Merete Finjarn, sykepleier og sertifisert DXA operatør Bærum sykehus
  3. Hofte – å røre eller ikke røre? v/ Kristin Godang, sertifisert DXA operatør RH
  4. Forkalkninger som feilkilde v/Pål Wangen, daglig leder Scanex
  5. Er det noe skummelt? v/ Tove Borgen, ph.d. og Osteoporoseansvarlig lege Drammen sykehus
  6. Underarm – når og hvordan? v/ Merete Finjarn, sykepleier og sertifisert DXA operatør Bærum sykehus

17.45 – 18.00: Paneldiskusjon m/avslutning. Spørsmål fra salen, fra chatten eller send oss en lapp

18.00 -        Middag (sponsorert av UCB)

NO-N-DA-OP-2300007 Mai 2023

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se LMIs nettsider. https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler

Vi minner om at i henhold til Legemiddelindustriens bransjeregler må ansatte innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet.

Behandling av personopplysninger skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Hvis du oppgir e-postadressen din, godtar du at selskapet vil kommunisere med deg på e-post. Organizer videreselger ikke din personlige informasjon. Du har til enhver tid rett til å motta informasjon registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å bli registrert.