Amgen Hyperlipidemi Akademi

Amgen inviterer allmennleger, privatpraktiserende leger, samt leger og sykepleiere ved relevante sykehusavdelinger, til vitenskapelig møte for oppdatering innenfor fagområdet hjertekarsykdom, aterosklerose, hyperlipidemi og behandling.

Møtet vil direktesendes digitalt på denne siden.

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Auditoriet , Oslo / digitalt møte
Tid:
Tirsdag 27. september, kl. 17:30 – 19:35, med påfølgende middag for påmeldte.
Møteleder:
Overlege og professor i kardiologi, Dan Atar


For inviterte ved helseforetak: Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer man samtidig at reglene som gjelder for arbeidsplassen er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.

17:00 - 17.30 Registrering og frukt

17.30 - 17.35 Velkommen
Sissel Trosterud, Amgen

17.35 - 17.40 Møteleder tar ordet
Overlege og professor Dan Atar

17.40 - 17.50 En ny æra av sekundærprofylakse for aterosklerotisk sykdom
Overlege og professor Dan Atar

17.50 - 18.00 Idrettskardiologi – hva er nyttig for allmennlegen?
Dr. Erik Ekker Solberg

18:05 - 18.15 Lipider, hjerte og diabetes type 1
MD PhD Kari Anne Sveen

18.20 - 18.35 PAUSE / Benstrekk

18.35 - 18:45 Hva er kolesterolbelastningsår - og hvilken klinisk relevans har det?
Overlege og professor Kjetil Retterstøl

18.50 - 19.00 Kan bildediagnostikk av hjertet brukes til å forebygge noe som helst?
Professor Thor Edvardsen

19.05 - 19.25 «Glød, Glede og Galskap»
Dr. Kjetil Høye

19.25 - 19.30 Oppsummering og diskusjon

19.30 - 19.35 Takk for følget
Marianne Rygh

19:35 Middag for påmeldte på toppsenteret i Forskningsparken.

Foredragsholdere

DAN ATAR

Overlege, professor i kardiologi og forskningsleder i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus HF

Professor Atar er for tiden valgt til Secretary/Treasurer i ESC-ledelsen, etter en periode som Visepresident i ESC. Han har fått en æresdoktor i 2016 og har stått på Thompson-Reuters listen siden 2016 over «The Most Cited Researchers in the World». Er i kveld både møteleder og vil presentere «En ny æra av sekundærprofylakse for aterosklerotisk sykdom»

ERIK EKKER SOLBERG

Han har publisert primært innen idrettskardiologi, men også innen stressmedisin. Hans viktigste forskningsfokus har vært idrettsutøvere, plutselig hjertestans i sport, screening og presis metodikk. Skal i kveld snakke om «Idrettskardiologi – hva er nyttig for allmennlegen?»

KARI ANNE SVEEN

Sveen har en betydelig kompetanse innenfor sitt felt, er medforfatter på flere publikasjoner og skrev sin PhD under tittelen «Long-term vascular and neurological complications in type 1 diabetes- clinical aspects and biological markers". Hun har også deltatt i utarbeidelse av retningslinjer for diabetes. Med hennes viten ser vi frem til kveldens foredrag «Lipider, hjerte og diabetes type 1»

KJETIL RETTERSTØL

Retterstøls engasjement innen feltet er stort, med imponerende antall publikasjoner, både nasjonalt og internasjonalt i løpet av karrieren. Vi gleder oss til å lytte til «Hva er kolesterolbelastningsår - og hvilken klinisk relevans har det?» under kveldens Hyperlipidemi Akademi

THOR EDVARDSEN

Edvardsen har skrevet og vært medforfatter i mange europeiske og amerikanske guidelineartikler innen kardial bildediagnostikk. Han har vært president i European Association of Cardiovascular Imaging (2018-20) og er nå redaktør i Hjerteforum. I kveld stiller han spørsmålet «Kan bildediagnostikk av hjertet brukes til å forebygge noe som helst?»

KJETIL HØYE

Han har hatt over 140.000 konsultasjoner i allmennpraksis og har vært med i over 120 kliniske studier for utprøving av nye legemidler. Vi ser frem til hans innlegg «Glød, Glede og Galskap»

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se LMI sine nettsider. I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik:
Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Deltagers arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt. Amgen anerkjenner betydningen av, og er fullt forpliktet til å beskytte personopplysninger relatert til alle personer som vi samhandler med. Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan personlig informasjon behandles av Amgen og dets globale datterselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter. Se mer på: https://www.amgen.no/amgens-retningslinjer-for-personvern/