Møtet starter om Møtet startet for Møtet startet I dag 08. mar 17:30 siden Last på nytt nå

Amgen ‘State of the art’: Nasjonalt møte om osteoporose.

Amgen inviterer allmennleger, privatpraktiserende leger, samt leger og sykepleiere ved relevante sykehusavdelinger, til vitenskapelig møte for oppdatering innenfor fagområdet osteoporose.

Møtet vil direktesendes digitalt på denne siden.

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, ToppSenteret, Oslo / digitalt møte
Tid: Onsdag 8. mars, kl. 18:00 – 20:00, med påfølgende middag for påmeldte.

For inviterte ved helseforetak: Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer man samtidig at reglene som gjelder for arbeidsplassen er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.

Program

18:00-18:05 Velkommen
v/Frede Frihagen

18:05-18:15 FRAX – bruddrisiko er ikke bare bentetthet
v/ Dr. Frede Frihagen, overlege v/ortopedisk avdeling, SØF Kalnes

18:20-18:30 Hvilke fall fører til hoftebrudd?
v/Dr. Ruth Aga, overlege Skadelegevakten i Oslo

18:35-18:45 Sekundær osteoporose: Sykdom & Medisin
v/Dr. Glenn Haugeberg, seksjonsoverlege v/Sørlandet Sykehus og professor ved NTNU

18:50-19:00 Hva har bruddlokalisasjon å si for fremtidig bruddrisiko?
v/ Dr. Tove Borgen, overlege v/revmatologisk avdeling, Drammen sykehus

19:05-19:15 Virker osteoporosemedikamenter i den virkelige verden?
v/ Dr.med og prof emeritus Erik Fink Eriksen, Pilestredet Park Spesialistsenter

19:20-19:30 Hvordan sikre at de vi behandler for brudd også får forebygging
av neste brudd; erfaring fra Stavanger v/Dr Ane Djuv, Phd og overlege SIV

19:35-19:55 Kan Jarlsbergost ha forebyggene effekt mot osteoporose?
v/Dr. Helge Einar Lundberg, fastlege Skjetten Legesenter

19:55-20:00 Oppsummering og siste spørsmål
v/Marianne Rygh, Amgen

Foredragsholdere

Tove Tveitan Borgen

Tove Tveitan Borgen er fagansvarlig overlege ved Osteoporoseenheten, Revmatologisk avdeling på Drammen sykehus i Vestre Viken. Hun har doktorgrad innen utredning av osteoporose hos pasienter med lavenergibrudd, utgående fra NoFract studien, og sitter også i arbeidsgruppen i Norsk revmatologisk forening som har utarbeidet prosedyren om osteoporose i nasjonal veileder i revmatologi.

Frede Frihagen

Frede Frihagen er bruddkirurg med interesse for osteoporose. Han jobber på sykehuset Østfold som overlege på ortopedisk avdeling og ved UiO som førsteamanuensis. Han har vært med på å skrive ortopedisk forenings retningslinjer for sekundærprofylakse, og har mange års erfaring med praktisk osteoporosearbeid. Frihagens forskning er mest om hoftebrudd.

Erik Fink Eriksen

Erik Fink Eriksen er prof. Emeritus fra Oslo Universitetssykehus og Oslo Universitet. Han arbeider på Osteoporoseklinikken, Spesialistsenteret Pilestredet Park, samt ved Odontologisk fakultet Oslo Universitet. Han har lang erfaring og forskningsbakgrunn på osteoporose og andre skjelettsykdommer, og vært globalt ansvarlig for utvikling og godkjenning av flere legemidler. Han er medisinsk rådgiver for Norsk Osteoporoseforbund og sitter i forfattergruppen som har utarbeidet prosedyren om osteoporose og paratyroidea i nasjonal veileder i endokrinologi.

Ruth Aga

Ruth Aga er overlege ved Skadelegevakten i Oslo ved OUS og har en Master i folkehelse fra Harvard. Nå er hun stipendiat ved Folkehelseinstituttet hvor hun forsker på forebygging av fallskader hos eldre. Hun har særlig interesse for hvordan vi kan få til gode pasientforløp og sammenhengende tjenester for eldre som er i risiko for fallskader. Hun arbeider med å få til bedre samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, samt å kombinere osteoporosebehandling med annen fallforebygging som trening, trygge hjemmemiljø, legemiddelgjennomgang og medisinsk utredning.

Glenn Haugeberg

Glenn Haugeberg er seksjonsoverlege ved revmatologisk seksjon, medisinsk avdeling, Sørlandet Sykehus i Kristiansand og professor ved NTNU. Hans doktorgrad omhandlet osteoporose ved revmatoid artritt. Han har i mange år etter dette forsket både på primær og sekundær osteoporose. Han var også først ute med å etablere osteoporose senter i Norge drevet etter «Fracture Liaison Services» modellen.

Ane Djuv

Ane Djuv er overlege i ortopedi, PhD, 1.amanuensis ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen Fagleder ved ortopedisk osteoporosepoliklinikk (OPP) ved Helse Stavanger, Leder av faggruppen for osteoporose og benhelse, Norsk Ortopedisk Forening. Leder av Register for beinbrudd og osteoporoseutredning (BeinOP). Leder av Frakturregisteret i Helse Stavanger (FReHS) og Norsk Frakturregister

Helge Einar Lundberg

Spesialist i allmennmedisin. Fastlege og daglig leder ved Skjetten legesenter med klinisk erfaring fra 1991. Han er spesielt interessert i idrettsmedisin, jobbet med idrettsutøvere på høyt nivå utenfor landslag og har fullført alle obligatoriske kurs innen dette faget. Autorisert idrettslege NIMF. Han forsker på vitamin K2 og osteokalsin og NHNA sin betydning for beinmasse og andre viktige parametere for befolkningens beinhelse og idrettsutøveres beinhelse spesielt. Står bak tre publikasjoner som baner vei for et arbeid opp mot langrennsløpere.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se LMI sine nettsider. I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik:
Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Deltagers arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt. Amgen anerkjenner betydningen av, og er fullt forpliktet til å beskytte personopplysninger relatert til alle personer som vi samhandler med. Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan personlig informasjon behandles av Amgen og dets globale datterselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter. Se mer på: https://www.amgen.no/amgens-retningslinjer-for-personvern/