Quality of life
-et møte om livskvalitet.

Amgen inviterer leger som jobber med blodsykdommer til møte om livskvalitet ved myelomatose.

Møtet vil du se på denne siden.

Tid: Tirsdag 26. oktober kl.17:00 – 19:10.
Møteleder: Nina Gulbrandsen, seksjonsoverlege, avd. for blodsykdommer, OUS

16:30 – 17:00 | Registrering og frukt

17:00 – 17:05 | Velkommen
Trude Ekern, medisinsk rådgiver, Amgen og møteleder Nina Gulbrandsen

17:05 – 17:10 | Introduksjon til begreper livskvalitet
Nina Gulbrandsen, overlege, OUS

17:10 - 17.20 | Pasientfilm om livskvalitet
Amgen

17:20 - 17:45 | Livskvalitet i studier
Louise Redder, lege, PhD.-student, hematologisk forskningsenhet, Odense Universitetshospital

17:45 – 18:10 | Praktiske tilnærminger til livskvalitet i klinikk
Fredrik Schjesvold, overlege, OUS, leder av Oslo Myelomatosesenter

18:10 – 18:20 | Pause

18:20 – 18:40 | Helsepolitikk og livskvalitet
Thomas Axelsen, leder av samfunnspolitisk seksjon i Kreftforeningen

18:40 – 19:00 | Paneldiskusjon og spørsmål
Alle

19:00 - 19:10 | Oppsummering
Nina Gulbrandsen, overlege, OUS

19:10 | Middag for påmeldte

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

For mer informasjon se LMI sine nettsider.

I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik: Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Deltagers arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt. Amgen anerkjenner betydningen av, og er fullt forpliktet til å beskytte personopplysninger relatert til alle personer som vi samhandler med. Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan personlig informasjon behandles av Amgen og dets globale datterselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter.

Se mer på: https://www.amgen.no/amgens-retningslinjer-for-personvern/