LIVSKVALITET
- snakker vi om det samme?

Amgen inviterer leger og sykepleiere som jobber med blodsykdommer til møte om livskvalitet ved myelomatose.

Alle er opptatt av livskvaliteten hos pasienter med alvorlig sykdom. Men hva betyr det egentlig? Og snakker vi om det samme. Vi ønsker å belyse livskvalitet sett fra pasienters ståsted, fra klinikk og forskning samt se hvordan helsepolitikk spiller inn. Vi håper at møtet inspirerer til videre diskusjon i hverdagen.

Den digitale sendingen vil du se på denne nettsiden.
Tid:
Tirsdag 10. mai 2022 kl. 17:00-19:10
Møteleder: Elisabeth Kirkeng Andersen, daglig leder i Kirkeng Kommunikasjon.

16.30–17.00 Registrering og enkel servering

17.00–17.05 Velkommen
Trude Ekern, medisinsk rådgiver, Amgen og møteleder Elisabeth Kirkeng Andersen

17.05–17.10 Introduksjon til begrepet livskvalitet
Elisabeth Kirkeng Andersen, daglig leder i Kirkeng Kommunikasjon

17.10–17.20 Livskvalitet fra pasientens ståsted
Amgen

17.20–17.45 Measuring quality of life in healthcare and research - do we know what really matters to the patient
Louise Redder, MD og PhD-student, Odense universitetssykehus og Syddansk universitet

17.45–18.10 Praktiske tilnærminger til livskvalitet i klinikk
Fredrik Schjesvold, overlege, OUS, leder av Oslo Myelomatosesenter

18.10–18.30 Helsepolitikk og livskvalitet Thomas Axelsen, leder av samfunnspolitisk seksjon i Kreftforeningen

18.30–18.40 Pause

18.40–19.00 Paneldiskusjon og spørsmål
Alle

19.00–19.10 Oppsummering
Elisabeth Kirkeng Andersen, daglig leder i Kirkeng Kommunikasjon

19.10– Middag på Forskningsparken (For de som meldte seg på ved påmelding til møtet)

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

For mer informasjon se LMI sine nettsider.

I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik: Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Deltagers arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt. Amgen anerkjenner betydningen av, og er fullt forpliktet til å beskytte personopplysninger relatert til alle personer som vi samhandler med. Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan personlig informasjon behandles av Amgen og dets globale datterselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter.

Se mer på: https://www.amgen.no/amgens-retningslinjer-for-personvern/