AGENDA

17.00 - 17.05

Velkommen
Marianne Rygh, Amgen

17.05 - 17.25

Retningslinjer for forebyggelse av hjertekarsykdommer. Hva er nytt? Betydning av EVOPACS studien
Overlege og professor Dan Atar

17.25 - 17.45

Hvorfor er det viktig å finne og behandle barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi?
PhD Karianne Svendsen

17.45 - 18.00

PAUSE

18:00 - 18.20

Hvordan unngå nye hendelser hos pasienter med diabetes og koronarsykdom?
Overlege og professor Serena Tonstad

18.20 - 18.40

Alkohol og hjertesykdom
Overlege og professor Henrik Schirmer

18.40 –19:00

Det norske idrettshjerte
Forfatter Thor Gotaas

19.00 –19.15

Paneldiskusjon og spørsmål
Overlege Dan Atar,
PhD Karianne Svendsen,
Overlege Serena Tonstad
Overlege Henrik Schirmer

Foredragsholdere

Serena Tonstad

Seksjon for forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus - Ullevål

Overlege og professor Tonstad arbeider med forebyggende kardiologi, undervisning og forskning. Hennes forskning inkluderer effekter av livsstilsendring som røyking, kosthold og vektreduksjon, risiko og intervensjon i forbindelse med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som dyslipidemier og hyperlipidemier, type 2 diabetes og overvekt/fedme.

Dan Atar

Overlege, professor i kardiologi og forskningsleder i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus HF

Professor Atar er for tiden valgt til Secretary/Treasurer i ESC-ledelsen, etter en periode som Visepresident i ESC. Han har fått en æresdoktor i 2016 og har stått på Thompson-Reuters listen siden 2016 over «The Most Cited Researchers in the World».

Karianne Svendsen

Postdoktor Lipidklinikken Oslo Universitetssykhus og Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO.

Svendsen, PhD ernæring, sine forskningsinteresser er innenfor forebygging av hjerte- og, karsykdommer, dyslipidemi, spesielt den arvelige tilstanden familiær hyperkolesterolemi, samt kosthold og livsstil. Hun er også redaksjonsmedlem i Norsk Tidsskrift for Ernæring og koordinator for Lipidklubben.

Henrik Schirmer

Overlege ved Hjertemedisinsk Avdeling og Professor i Kardiologi, Kardiovaskulær Forskningsgruppe, UiO Campus Ahus.

Han har jobbet med kardiovaskulær epidemiologi i Tromsøundersøkelsen siden 1994 og vært ansvarlig for oppfølging av pasienter med prematur hjertesykdom i Troms og Finnmark og statinintoleranse frem til 2017. Forskningsfokus har vært hjertesvikt, klaffefeil, koronarsykdom og hvordan fallet i risikofaktorer for hjertekarsykdom påvirker insidens også av diabetes og demens.

Thor Gotaas

Folkeminnegransker og forfatter, f. 1965.

Han har skrevet 38 bøker, 15 av disse om skiløping. Han har skrevet om Oddvar Brå og Brødrene Kvalheim, og også boken «Det Norske Idrettshjertet». Forfatterskapet har spenn og i 2019 ga han ut boken «Norske utedoer», en rikt illustrert historie om norske utedoer fra middelalderen fram til i dag. Hans bok «Løping – en verdenshistorie» er oversatt til 17 språk.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se LMI sine nettsider. I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik: Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Deltagers arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt. Amgen anerkjenner betydningen av, og er fullt forpliktet til å beskytte personopplysninger relatert til alle personer som vi samhandler med. Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan personlig informasjon behandles av Amgen og dets globale datterselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter. Se mer på: https://www.amgen.no/amgens-retningslinjer-for-personvern/

Repatha

NO-REP-0421-00005 April 21