AGENDA

17.00 - 17.05

Velkommen
Sissel Trosterud, Amgen og møteleder Dan Atar

17.05 - 17.25

Nye retningslinjer
Dan Atar, overlege og professor i kardiologi, OUS

17.25 - 17.55

Mind the gap – implementation of lipid management into daily clinical practice
Kausik Ray, professor, Department of Public Health and Primary Care, School of Public Health at Imperial College London, UK

17.55 - 18.10

PAUSE

18:10 - 18.30

Omega-3, triglyserider og risiko for hjertesykdom
Peder Langeland Myhre, MD, PhD., hjertemedisinsk avdeling, Ahus

18.30 - 18.50

Hjertevennlig kosthold – mat er også medisin
Tine Sundfør, PhD, klinisk ernæringsfysiolog

18.50 –19.10

Paneldiskusjon og spørsmål
Alle

Foredragsholdere

Dan Atar

Overlege, professor i kardiologi og forskningsleder i medisinsk klinikk, OUS.

Professor Atar har avsluttet en periode som Secretary Treasurer i ESC ledelsen, etter en periode som visepresident i ESC. Han har fått en æresdoktor i 2016 og har stått på Clarivate listen over “The Most Cited Researchers in the World”.

Kausik Ray

Professor of Public Heath, Department of Public Health and Primary Care, Imperial College London & Honorary Consultant Cardiologist, Imperial College NHS Trust.

Professor Ray is currently President of the European Atherosclerosis Society, Chair of the World Heart Federation Cholesterol Roadmap 2021 2022, Chair for Global Council for Heart Health. National Lead for CVD NHR Academic research Collaboration, Clinical Director for Research HDR UK Digital Innovation Hub DISCOVER Now.

Peder Langeland Myhre

Peder Langeland Myhre er lege ved hjertemedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus, og postdoktor ved Universitetet i Oslo , der han er hovedveileder for 4 doktorgradstipendiater. Dr. Myhre har vært gjesteforsker i en av verdens ledende hjerteforskningsgrupper ved Harvard Medical School og har flere pågående internasjonale forskningsprosjekter. Dr. Myhre er redaktør for digitale plattformer i verdens ledende hjertetidsskrift, Circulation

Tine Sundfør

Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog, ph.d., forsker, forfatter og formidler.

Tine har forsket på overvekt, fedme og hjerte og karsykdom og har sin doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Tine har et brennende engasjement for jobben sin og har mange års erfaring fra klinisk arbeid på sykehus og medisinske sentre, fra undervisning på høyskole og universitetsnivå og som leder.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se LMI sine nettsider. I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik: Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Deltagers arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt. Amgen anerkjenner betydningen av, og er fullt forpliktet til å beskytte personopplysninger relatert til alle personer som vi samhandler med. Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan personlig informasjon behandles av Amgen og dets globale datterselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter. Se mer på: https://www.amgen.no/amgens-retningslinjer-for-personvern/
NO-REP-0921-00008 Oktober 21