Norsk idrett liker å skryte av at Norge er verdens beste idrettsnasjon per innbygger

Norge ligger riktignok også på verdenstoppen i beinbrudd


16. NOVEMBER KL. 18:00 - 20:00

Sendingen ser du på denne siden.


Hvordan identifisere, følge opp og behandle osteoporosepasienten på en best mulig måte?


Amgen ønsker å øke bevisstheten rundt Osteoporose, samt optimalisere oppfølgingen av pasienter med osteoporose. I den anledning inviterer Amgen helsepersonell til et nasjonalt «state of the art» webmøte eller kveldsmøte i HealthTalk's lokaler i forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Program:

1800 - 1805 | Velkommen
Jørgen Daling, Amgen

1805 - 1825 | Status på osteoporosebehandling -Hva viser HUNT data?
Mari Hoff, overlege v/Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital

1825 - 1845 | Benmarkører i oppfølging av osteoporosebehandling
Tove Borgen, overlege v/Revmatologisk avdeling, Drammen sykehus

1845 - 1855 | Pause

1855 - 1915 | Ortopedenes rolle i sekundærforebygging- når skal fastlegene ta over?
Frede Frihagen, overlege v/ortopedisk avdeling, Sykehuset i Østfold

1915 - 1935 | De seneste oppdateringer på osteoporosebehandling  
Erik Fink Eriksen, privat praktiserende spesialist v/Spesialistsenteret Pilestredet Park

1935 - 1955 | Paneldiskusjon og spørsmål

1955 - 2000 | Oppsummering  
Marianne Rygh, Amgen

2000 | Middag for påmeldte deltakere i forskningsparken

NO-PRO-0921-00003 Oktober 21