AstraZeneca og Daiichi Sankyo har gleden av å invitere leger innen onkologi, patologi, røntgen, kirurgi og radiologi samt sykepleiere med relevant arbeidsrolle til:

Nytt innen HER2+ mBC

Dato: Mandag 21. mars
Tid: 17:00 til 19.30
Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Hvem er møtet for?

Dette hybride møte er for onkologer, andre leger og sykepleiere med interesse for behandling av brystkreft. Dette møtet kan også være relevant for annet helsepersonell enn leger og sykepleiere.

Annet helsepersonell?

Annet helsepersonell som helsesekretærer kan delta dersom arbeidsgiver vurderer at det er faglig behov for deres deltakelse. Vennligst gi tilbakemelding om hvem fra deres arbeidssted som ønsker å delta.

Er du ansatt i helseforetak?

Forutsettes det at din deltakelse på møtet er godkjent av arbeidsgiver. Helseforetaket må selv dekke reise og opphold. Invitasjon er sendt til postmottak ved sykehuset.

Program

17:00 – 17:10 Velkommen

17:10 – 18:00 Update on treatment of HER2-positive metastatic breast cancer
v/ Rupert Bartsch, MD Assoc. Prof. of Medicine

18:00 - 18:10 Pause

18:10 - 19:00 Medikamentelt indusert ILD
v/ Tone Sjåheim

19:30 ENHERTU ved HER”+ mBC - klinisk praksis

19:30 og videre vil det være tapas og mingling for fysiske gjester

Regler om samhandling

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og de regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og vi har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Som et ledd i dette, offentliggjør AstraZeneca AS honorarer til helsepersonell for oppdrag i forbindelse med arrangementer. Fra 1. januar 2021 vil kontraktert helsepersonell ikke ha mulighet til å reservere seg fra slik offentliggjøring.

For mer informasjon om samhandling, se: https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/lmis-regelverk/**Verdioverføring**Arrangørfirmaene dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader og honorar til foredragsholdere.

Du kan lese mer om hvordan vi følger reglene satt gjennom EFPIA her:https://nordics.daiichi-sankyo.eu/about-us/responsibility/transparency/

Kontakt oss

Tale Sevland
Health Care Development Manager Oncology
Mobile: +47 99 28 07 44
Tale.Sevland@daiichi-sankyo.eu

Ingvild Sommerfelt
Strategic Account Manager
Mobile +47 90 12 01 37
Ingvild.Sommerfelt@astrazeneca.com

Adrian Walle
HealthTalk Partnerstudio
Mobile: +4792632986
adrian@healthtalk.no

Arrangørerne

AstraZeneca AS
Postboks 6050 Etterstad, 0601 Oslo
Tlf. +47 21 00 64 00
astrazeneca.no
astrazenecaconnect.no

Daiichi Sankyo Nordics ApS
Amagerfælledvej 106, 2300 København S
T: +45 88 44 45 45
nordics.daiichi-sankyo.eu
nordiconcology.eu