Enuresedagen 2022

Vi ønsker også i år å kaste lys over temaet lekkasjeproblemer, med hovedvekt på enurese, som ikke er uvanlig blant barn i småskolealder. Hvordan påvirker problemet barna, og hvilken sammenheng har fedme med utviklingen av enurese? Dette er blant problemstillingene som tas opp på møtet i år.

Du er velkommen til å delta på webinaret og til å stille spørsmål ved påmelding og i chat.

Januar 2022
27
KL: 17:00 - 18:30

Moderator: Anna Bjerre, barnelege, professor

Har du spørsmål til Norsk Enurese Forum?

Agenda

  • Barnas opplevelse av enurese – Siri Harket
  • Helsepleiertjenesten og oppfølging av problemet før skolestart – Espen Kolsrud
  • Transkutan Elektrisk Stimulering (TENS) – Susanne Eidset/Luise Borch (video)
  • Betydning av fedme og enurese – Anna Bjerre/Tine Caroc Warner (video)
  • Aktuelle kasuistikker og paneldiskusjon

Programmet er laget i samarbeid med Norsk Enurese Forening (NEF).

Del gjerne denne linken med kollegaer.
Opptak av webinaret vil bli tilgjengelig på
torrhelenatten.no.

Foredragsholdere

Anna Bjerre, barnelege, professor
Espen Kolsrud, barnelege
Siri Harket
Susanne Eidset