Denne siden er kun ment for helsepersonell.

Tilbake til HealthTalk.no

GSK inviterer spesialister innen lungesykdom til webinar

Lungepasienten i 2020: Hva er nytt? Hva er viktig?

Onsdag 25. november 2020, kl. 18.00 - 19.45

GSK ønsker velkommen til nordisk spesialist-webinar.

Agenda

18.00 Velkommen ved møteledere

  • M.D. Leila Sayed og M.D. Ph.D. Sveinung Lillehaug

18.05 Oppsummering fra ERS/ATS (KOLS)

  • Professor Per Bakke

18.30 Treating high risk COPD patients in 2020: From evidence to action

  • Professor Jørgen Vestbo

19.05 PAUSE


19.10 Oppsummering fra ERS/ATS (alvorlig astma)

  • Bernt Aarli, spesialist i lungesykdommer

19.40 Avslutning

  • M.D. Leila Sayed og M.D. Ph.D. Sveinung Lillehaug

Det vil være en oppsummering og muligheter for å sende inn spørsmål etter hver sesjon. Sesjonen vil bli ledet av møteledere Leila Sayed og Sveinung Lillehaug.

Møteledere

M.D. Leila Sayed

Medical Advisor GSK Norway

Leila er lege utdannet ved Universitetet i Oslo, og tok spesialiseringen i barnemedisin i USA. Etter at hun flyttet hjem til Norge i 2014 har hun jobbet med barn med astma og atopiske sykdommer, både på sykehus og i privatpraksis. Hun jobber nå som medisinsk rådgiver i GSK med alvorlig astma som spesialfelt.

M.D. Ph.D. Sveinung Lillehaug

Medical Advisor GSK Norway

Sveinung har klinisk erfaring som lege i spesialisering fra indremedisinske avdelinger i Skien og Stavanger. Han har doktorgrad i bioinformatikk fra UiO og arbeider som medisinsk rådgiver i GSK med ansvar for kols og astma.

Eksterne foredragsholdere

Per Bakke

Spesialist i lungesykdommer og indremedisin og professor i lungemedisin ved UiB.

Per har drevet med klinisk og epidemiologisk forskning på KOLS og astma i mange år. Han har spesielt sett på miljørelaterte og genetiske risikofaktorer for disse sykdommene.

Jørgen Vestbo

Professor of Respiratory Medicine og Respiratory Theme Lead, NIHR Manchester Biomedical Research Centre.

Bernt Aarli

Spesialist i lungesykdommer. Overlege på Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen hvor han er leder for Medisinsk ferdighetssenter.


GSKs webinarer kan bli tatt opp

Hele opptaket eller deler av det kan bli brukt av GSK for et fremtidig publikum etter GSKs eget skjønn. GSK kan for eksempel legge ut opptak av et webinar på sine nettsider som publikum over hele verden har tilgang til. Spørsmål og svar-delen vil ikke bli tatt opp. Ved å delta på webinaret samtykker du til dette. Du kan når som helst forlate webinaret. Les mer om bruksvilkår her.

Personvern

Slik håndterer vi vår relasjon med deg:

GSK og andre selskaper i vårt konsern respekterer din integritet og legger stor vekt på hvordan dine personopplysninger behandles. Vi ønsker at du skal vite hvordan vi innhenter, bruker og deler dine persoppplysnigner. I personvernerklæringen beskriver vi nøyaktig hvordan vi behandler og beskytter din informasjon og om dine rettigheter ved å klikke på lenken «Personvernerklæring» på HCP-portalen https://privacy.gsk.com/nb-no/pharmaceuticals/default/

Kontakt oss

Behandlingsansvarlig og personvernrådgiver.

GSK Norge er behandlingsavnsvarlig for din personlige informasjon. Henvendelser til personvernrådgiver sendes til no.cpa@gsk.com.

GSK kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål, kommentarer og forespørsler angående denne personvererklæringen kan rettes til ditt lokale GSK-selskap. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Dersom du tar kontakt med oss, oppgi navnet på nettsider du har vært på, samt hvordan vi kan kontakte deg. For å kontakte GSK Norge, ring (+47)22 70 20 00, eller sende e-post til no.cpa@gsk.com. Kontaktinformasjon for GSK i andre land finner du her www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide.

GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0372 Oslo Telefon 22 70 20 00

©2020 GlaxoSmithKline group of companies or its licensor

PM-NO-CPU-WCNT-200004 oktober 2020

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og de regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette både at du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementer er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se www.lmi.no/standardinformasjon.

Vi minner om at leger og helsepersonell må innhente samtykke fra arbeidsgiver for å delta på dette arrangementet.

I henhold til legemiddelforskriftens helsepersonelldefinisjon er det kun leger, farmasøyter og sykepleiere som har adgang til industriens møter om reseptpliktige legemidler med mindre arbeidsgiver vurderer at ytterligere helsepersonellgrupper har faglig nytte av å delta på tverrfaglige møter (§13-9).

For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har legemiddelfirmaene, eller andre firmaer som arbeider på vegne av dem, utarbeidet arbeidsregistre.

I arbeidsregistrene registreres i tilknytning til navnet, blant annet adresse, konsulentbesøk, invitasjoner og deltakelse på faglige arrangementer, mottatt litteratur og annen informasjon/tjenester som er relevant for deg som lege. Bruk av arbeidsregistre er et viktig verktøy for legemiddelprodusentene for å nå ut med medisinsk informasjon til helsepersonell.

Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning med dens krav til dokumentert informasjonssikkerhet og internkontroll. Vi beskytter din personlige informasjon fra uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Oppgir du din kontaktinformasjon til oss samtykker du til at vi kommuniserer med deg angående dette møtet. Du kan ha rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Finn ut mer om hvordan vi bruker og beskytter din informasjon, og hvilke rettigheter du har på våre nettsider for helsepersonell: https://privacy.gsk.com/nb-no/hcp/. Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte personvernrådgiver i GSK på epost no.cpa@gsk.com.