WEBINAR

Kasustikker i fokus
lær - diskuter - Inspirér

Er du LIS lege og vil være med å diskutere pasientkasustikker innenfor uro-onkologi på livestream i lunsjen?

Sammen med 10 andre LIS leger inviteres du til å diskutere pasientkasustikker i 45 minutter, sammen med onkologene Andreas Stensvold (Sykehuset Østfold HF) og Jan Oldenburg (Oslo universitetssykehus).

    Kasustikken vi starter med er:

  • Born 1953, Married, 2 children

  • Hypercholesterolemia

  • No heridity for cancer

  • RALP 2008, i PSA 4,8, cT2b, Gleason 6, pT3aNxM0, Gleason 7a, free magins, PSA 0,1 06/2010: PSA 0,6, ALP 72 U/L (32-105).

Møteledere:

Andreas Stensvold (Sykehuset Østfold HF)

Jan Oldenburg (Oslo universitetssykehus)

Kontaktpersoner:

Bjørn Spenning, KAM Xtandi, Astellas Pharma
bjorn.spenning@astellas.com
+47 48047813

Beate Furmyr, KAM Xtandi, Astellas Pharma
beate.furmyr@astellas.com

Ved påmelding til dette arrangementet erklærer du som deltager at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt, og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver
Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den Norske Legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldig bindinger mellom industri og helsepersonell. Astellas respekterer dine rettigheter til personvern. Du kan lese mer om hvordan vi innhenter og behandler dine personopplysninger, og hvordan du kan utøve din rett til personvern i vår personvernerklæring på https://www.astellas.no/privacy-policy/.

ONC_2021_0028_NO