Pakkeforløp, MDT-møter for kreftpasienter i Helse Sør-Øst og Midt Norge og danske erfaringer


27. januar 2021, kl. 16.30 – 19.30

Program

16.30-16.45 Registrering og pålogging

16.45-17.00 Velkommen og innledning

  • Ambassadør Jarl Frijs-Madsen

17.00-17.10 Kort introduksjon til roundtable på bakgrunn av rapport

  • Country Manager Paul Waaler, Astellas Pharma

17.10-18.20 Erfaringer fra pakkeforløp for kreft og MDT-konferanser i Danmark

  • Specialeansvarlig overlæge, onkolog, Aalborg universitetshospital Mette Moe
  • Lærestolsprofessor, overlæge dr.med., Ph.d, Formand sammenslutningen af de Danske Cancer Grupper, Michael Borre

18.20-18.30 Pause

18.30-19.00 Erfaringer med pakkeforløp for kreft og MDT-møter i Helse Sør-Øst Norge

  • Klinikkleder, kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus, Sigbjørn Smeland

19.00-19.20 Erfaringer med pakkeforløp for kreft og MDT-møter i Norge

  • Onkolog, Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus og Leder for Norsk onkologisk forening

19.20-19.30 Paneldiskusjon

Astellas Pharma, Norway (Astellas) will be conducting filming, photography, audio recording and other media recording (the “Recording Activities”) as part of this event. The Recording Activities may entail capturing personal information about yourself, including your name, image, job title, voice, appearance and any information you disclose if you speak publicly at the event.

Rest assured, Astellas will process such information in line with our Event Privacy Notice which has been provided to you. A copy of our Event Privacy Notice can always be requested from the Astellas representatives at the event. Information about your data protection rights and our approach to seeking your consent to use certain images is set out in the Notice. However, if you have any questions or concerns, then please contact us or our data protection officer using the following contact details: privacy@astellas.com


ONC_2021_0018_NO 01/21 exp:  03/21