Denne siden er kun ment for helsepersonell.

Tilbake til HealthTalk.no

Nasjonalt immunologimøte

Dato: Mandag 20. mars
Tid: 09:30 til 15:30

Takeda har gleden av å invitere leger og sykepleiere med interesse for immunologi og immunsvikt til Nasjonalt immunologimøte 20. mars.

Møtet vil strømmes direkte fra Thon Hotel Opera.

Program

09:30 Velkommen v/ Takeda

Møteleder: Hans Christian Erichsen Landsverk, OUS Rikshospitalet

09:35 Sekundær hypogamma
v/ Børre Fevang, OUS Rikshospitalet

10:05 Vaksiner og anbefalinger ved immunsuppresjon
v/ Kristin G-I Mohn, Haukeland Universitetssykehus

10:35 Pause

10:50 Kasuistikker

v/ Eirik B. Tjønnfjord, Sykehuset Østfold Kalnes/OUS Rikshospitalet og Karen Helene Bronken Martinsen, OUS Rikshospitalet

11:30 Lunch

Møteleder: Eirik B. Tjønnfjord, Sykehuset Østfold Kalnes/OUS Rikshospitalet

12:30 MDS hos «yngre» voksne og benmargsvikt sykdommer
v/ Ingunn Dybedal, OUS Rikshospitalet

13:00 Epigenetiks rolle i udviklingen og behandlingen af MDS og relaterede lidelser
v/ Stine Ulrik Mikkelsen, Rikshospitalet København

13:30 Pause

Møteleder: Børre Fevang, OUS Rikshospitalet

14:00 Long term complications post-HSCT for Inborn Errors of Immunity
v/ Andrew Gennery, Medical Sciences - Newcastle University

15:00 Spørsmål og diskusjon
v/ Forelesere

15:30 Avslutning
v/ Takeda og programkomite

C-APROM/NO/HYQ/0075 Mars 2023