Denne siden er kun ment for helsepersonell.

Tilbake til HealthTalk.no

Fastlegens utfordringer innen fedmebehandling

– og hvordan man lykkes med et varig resultat!


Velkommen til et webinar der vi tar opp fedme som sykdom, og de utfordringene som fastleger står overfor i primærhelsetjenesten i dag. I dag lever hver femte nordmann med fedme, en kronisk, men behandlingsbar sykdom.

I webinaret deler seks forskjellige forelesere, med omfattende kunnskap innen fedme, sin innsikt og erfaring.

Program

16:00-16:05 - Webinaret starter
Moderator Hans Andersen, HealthTalk

16:05-16:15 - Hvordan ser situasjonen ut i Norge i dag?
NFFF (Norsk Forening for Fedmeforskning)
Jørn V. Sagen, leder Norsk forening for fedmeforskning, NFFF
Vise-president, Nord-Europa, Executive Committee, EASO

16:15-16:30 - Fastlegens oppgaver innen forebygging og behandling av fedme.
Hvordan motiverer man pasienten til å forebygge overvekt, samt forebygge fedme hos dem som allerede har overvekt.
Fastlege Ingun Toftemo

16:30-16:40 - Snakk om det!
Overvekt er assosiert med en rekke helseproblemer. Men hvordan snakker man med pasienter om at de kan trenge å gå ned i vekt?
Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for Overvektige

16:40-16:55 - Livsstilsforandringer – hva kreves for å lykkes?
Livsstilsendringer er hjørnesteinen i behandling av fedme.
Serena Tonstad, Overlege
Seksjon for preventiv kardiologi, endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus

16:55-17:05 - Følelsesmessig overspising og andre årsaker til at man mislykkes med å gå ned i vekt som pasient.
Hege Gade, PhD
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, sykehuset i Vestfold, Tønsberg

17:05-17:20 - Hvilke behandlingsmuligheter er det i dag, og hvordan sikrer man et langsiktig og varig resultat?
Jøran Hjelmesæth
Senterleder,
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Professor, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

17:20-17:40 - Paneldiskusjon med Q&A

For mer informasjon om webinaret, kontakt:
Åsa Renhult
Navamedic
asa.renhult@navamedic.com
+46 732 43 34 50


Foto av Jøran Hjelmesæth tatt av: Russell A. Jacobsen, Sykehuset i Vestfold

NO-MYSI-2104-019