Strømmingen starter om Strømmingen startet for Strømmingen startet I dag 21. apr 18:00 siden Last på nytt nå
Hva må du vite om transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)?
21. april 18:00-19:00
Møt ekspertene! Meld deg på under!

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) er en underdiagnostisert og dødelig sykdom. Siden pasienter kan presentere med forskjellige tegn og symptomer er det viktig å være oppmerksom på denne diagnosen. Bli med på et direktesendt møte med tre av Norges fremste eksperter på kardial amyloidose.

I møtet vil praktiske strategier for å gjenkjenne og diagnostisere ATTR-CM bli diskutert.

Du vil få anledning til å stille spørsmål til panelet: Nefrolog Tale Norby Wien, kardiolog Einar Gude og nukleærmedisiner Anders Hodt.

Tale Norbye Wien
Spesialist i nyremedisin
Vestre Viken Bærum sykehus

Einar Gude
Spesialist i kardiologi
OUS Rikshospitalet

Anders Hodt
Spesialist i nukleærmedisin
OUS Ullevål sykehus

Meld deg på!

Er du helsepersonell? *
Med meg på HealthTalk sitt nyhetsbrev
Dine personopplysninger Personopplysninger (navn, arbeidssted, e-post adresse og mobil) vil bli behandlet (1) av Pfizer Norge AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo og delt globalt innen Pfizer-konsernet og med våre tjenesteleverandører forutsatt at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav; (2) for å kunne interagere med deg; for å drive vår virksomhet på lovmessig måte, for statistiske formål og for oppfylle vår legitime interesse knyttet til vår drift; og (3) for markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon. Din e-postadresse vil bli brukt til utsendelse av informasjon om dette møtet. Opplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for formålet i henhold til norsk lov. Fordi Pfizer bruker globale elektroniske datasystemer for å ta vare på slike opplysninger, vil de kunne være tilgjengelige fra, samt kunne overføres til, land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Dette gjør vi basert på standardkontrakter godkjent av EU-kommisjonen der mottakeren gir nødvendige garantier for vern av de registrertes rettigheter. Den registrerte kan til enhver tid kreve innsyn i opplysningene som er registrert om vedkommende, samt be om retting av feilaktige opplysninger eller sletting hvis det ikke strider med lovpålagte krav, samt rett til dataportabilitet. Det kan klages til Datatilsynet over denne behandlingen. Hvis du ønsker å kontakte oss eller Pfizers Personvernombud i EU for å få ytterligere opplysninger om behandlingen av personopplysninger eller for å utøve personvernrettigheter du har (herunder innsigelse mot vår legitime interesser eller tilbakekall av samtykke hvor det er relevant) finner du mer informasjon i Pfizers Personvernserklæring for helsepersonell i EØS. Påmeldingsskjemaet brukes kun til å gi tilbakemelding som beskrevet ovenfor. Dersom du ønsker å rapportere en bivirkning, vennligst kontakt Pfizer på telefon 67 52 61 00.