Hvordan håndteres jernmangel og jernmangelanemi hos pasienten med inflammatorisk tarmsykdom?

I dette webinaret ser Overlege Trond Espen Detlie, Professor Jørgen Jahnsen og Seksjonsoverlege Svein Oskar Frigstad på praktiske aspekter knyttet til behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og jernmangel eller jernmangelanemi. Med utgangspunkt i sine lange erfaringer, deler de sin kunnskap om diagnostisering, behandling og oppfølging av denne pasientgruppen.

Overlege Trond Espen Detlie
Gastromedisinsk avdeling
Akershus Universitetssykehus

Professor Jørgen Jahnsen
Gastromedisinsk avdeling
Akershus Universitetssykehus

Seksjonsoverlege
Svein Oskar Frigstad

Gastromedisinsk seksjon
Bærum sykehus

Bakgrunn

Tilbakevendende jernmangelanemi, som skyldes blødning fra tarmen og/eller kronisk inflammasjon, forekommer hos en stor andel pasienter med IBD. [1] Denne mangeltilstanden er viktig å være oppmerksom på i den kliniske hverdagen. Jern er viktig for en rekke cellulære prosesser i kroppen og er blant annet nødvendig for produksjon av erytrocytter, transport av oksygen, muskelfunksjon og immunforsvaret. [1] Mangel på jern er også vist å ha en negativ effekt på IBD-pasientens livskvalitet. [2]

PROGRAM

00:00 - 01:15

Introduksjon og presentasjon av deltakere og agenda
Møteleder Overlege Trond Espen Detlie
Gastromedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus

01:15 - 15:18

Jernmangel- og jernmangelanemi - et stort problem hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom?
Professor Jørgen Jahnsen
Gastromedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus

15:18 - 40:30

Behandling med intravenøst jern i den kliniske hverdagen
Seksjonsoverlege Svein Oskar Frigstad
Gastromedisinsk seksjon , Bærum sykehus

40:30

Paneldiskusjon med kasuistikker - Q&A - Oppsummering
Møteleder og foredragsholdere

For spørsmål kontakt:
Anna Nilsson
ani@pharmacosmos.com

[1] Dignass AU, Gasche C, Bettenworth D, et al. European consensus on the diagnosis and management of iron deficiency and anaemia in inflammatory bowel diseases. J Crohns Colitis. 2015 Mar;9(3):211-22. [2] García-López S, Millastre Bocos J, Gisbert JP, et al. High-dose intravenous treatment in iron deficiency anaemia in inflammatory bowel disease: early efficacy and impact on quality of life. Blood Transfus. 2016 May;14(2):199-205.

21-NO-06-2021