Webinaret starter om Webinaret startet for Webinaret startet I dag 16. sep 19:00 siden Last på nytt nå

Hvordan håndteres jernmangel og jernmangelanemi hos pasienten med inflammatorisk tarmsykdom?


Vi ser på årsaker, definisjon og diagnostikk samt praktiske aspekter knyttet til behandling og oppfølging


16. SEPTEMBER KL. 19:00 – 20:40


Velkommen til dette webinaret der eksperter innen gastroenterologi, med lang erfaring i å håndtere pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og jernmangel eller jernmangelanemi, vil dele kunnskap og erfaring om hvordan man diagnostiserer, behandler og følger opp denne pasientgruppen.


Bakgrunn


Tilbakevendende jernmangelanemi, som skyldes blødning fra tarmen og/eller kronisk inflammasjon, forekommer hos en stor andel pasienter med IBD. [1] Denne mangeltilstanden er viktig å være oppmerksom på i den kliniske hverdagen. Jern er viktig for en rekke cellulære prosesser i kroppen og er blant annet nødvendig for produksjon av erytrocytter, transport av oksygen, muskelfunksjon og immunforsvaret. [1] Mangel på jern er også vist å ha en negativ effekt på IBD-pasientens livskvalitet. [2]

PROGRAM

19:00-19:05

Introduksjon og presentasjon av deltakere og agenda
Møteleder Overlege Trond Espen Detlie
Gastromedisinsk seksjon, Akershus Universitetssykehus

19:05-19:25

Jernmangel- og jernmangelanemi - et stort problem hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom?
Professor Jørgen Jahnsen
Gastromedisinsk seksjon, Akershus Universitetssykehus

19:25-19:45

Behandling med intravenøst jern i den kliniske hverdagen
Seksjonsoverlege Svein Oskar Frigstad
Gastromedisinsk avdeling, Bærum sykehus

19:45-20:40

Paneldiskusjon med kasuistikker - Q&A - Oppsummering
Møteleder og foredragsholdere

Overlege Trond Espen Detlie
Gastromedisinsk seksjon
Akershus Universitetssykehus

Professor Jørgen Jahnsen
Gastromedisinsk seksjon
Akershus Universitetssykehus

Seksjonsoverlege Svein Oskar Frigstad
Gastromedisinsk avdeling
Bærum sykehus

Meld deg på

*indikerer obligatorisk
Dine personopplysninger vil bli behandlet av Zeppelin og Pharmacosmos, med det formål å sende deg nyheter og oppdateringer om dette webinaret

Ved å sende inn nedenfor bekrefter jeg at jeg er helsepersonell og at jeg har lest og forstått HealthTalk's personvern, og samtykker til Pharmacosmos behandling av mine personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen: https://www.pharmacosmos.com/contact- us/privacy-notice-health-care-professional
Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert.
Er du ansatt ved Helseforetak må du innhente tillatelse fra din arbeidsgiver for å delta på dette møte.

For spørsmål kontakt:
Anna Nilsson
ani@pharmacosmos.com

[1] Dignass AU, Gasche C, Bettenworth D, et al. European consensus on the diagnosis and management of iron deficiency and anaemia in inflammatory bowel diseases. J Crohns Colitis. 2015 Mar;9(3):211-22. [2] García-López S, Millastre Bocos J, Gisbert JP, et al. High-dose intravenous treatment in iron deficiency anaemia in inflammatory bowel disease: early efficacy and impact on quality of life. Blood Transfus. 2016 May;14(2):199-205.

21-NO-06-2021