Fysisk oppmøte er på Forskningsparken, Gaustadalléen 21.
Rom: Forum

PROGRAM

16:00 | Velkommen og introduksjon
v/møteleder overlege Kristin Ørstavik

16:05 | Kristin Ørstavik
Seksjonsleder, Overlege, dr. med., Seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstander-herunder EMAN, Nevrologisk avdeling, OUS

16:25 | Hvordan skape gode overganger for ungdom i helsevesenet v/Karianne Tøsse
Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, Leder for den norske arbeidsgruppen som reviderte veilederen om overganger i helsevesenet for ungdom fra 12-25 år.

16:45 Øyvind Kanavin
Overlege, spesialist i barnesykdommer, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

17:05 | En liten benstrekk

17:10 | Pål Andre Holme
Professor, Overlege, dr. med., Avdeling for blodsykdommer og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, OUS, Rikshospitalet

17:30 | Lena Lande Wekre
Overlege ved Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

17:40 | Line Mediå
Stipendiat/sykepleier, Senter for sjeldne diagnoser, OUS

17:50 | Oppsummering og spørsmål

18:00 | Avslutning

Link til veileder her.

Dette møtet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For mer informasjon se www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/. Deltager ansatt i helseforetak/Deltagers arbeidsgiver (helseforetak): Den ansatte er selv ansvarlig for å innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Alle involverte firma behandler personopplysninger i henhold til GDPR.


Med vennlig hilsen:

Inger- Lill Sundøen
Field product manager RD
Sanofi Genzyme Norway Prof. Kohtsvei 5-17 1366 Lysaker, Norway
M +47 90 95 94 05 T +47 67 10 71 00 inger-lill.sundoen@sanofi.com