Velkommen til webinar og møte

Overgangen fra barneavdeling til voksenavdeling kan oppleves som en vanskelig prosess. Spesielt for de med en sjelden diagnose.

Onsdag 10.november 2021
kl 16:00 – 18:00

Meld deg på

* obligatorisk felt
Jeg ønsker å delta *Ved å sende inn nedenfor bekrefter jeg at jeg er helsepersonell og at jeg har lest og forstått HealthTalk's personvern

Med Helsepersonell menes lege, offentlige godkjente sykepleier farmasøyt, samt studenter i disse fag.
Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se LMIs nettsider.

PROGRAM

16:00 | Velkommen og introduksjon
v/møteleder overlege Kristin Ørstavik

16:05 | Kristin Ørstavik
Seksjonsleder, Overlege, dr. med., Seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstander-herunder EMAN, Nevrologisk avdeling, OUS

16:25 | Hvordan skape gode overganger for ungdom i helsevesenet v/Karianne Tøsse
Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, Leder for den norske arbeidsgruppen som reviderte veilederen om overganger i helsevesenet for ungdom fra 12-25 år.

16:45 Øyvind Kanavin
Overlege, spesialist i barnesykdommer, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

17:05 | En liten benstrekk

17:10 | Pål Andre Holme
Professor, Overlege, dr. med., Avdeling for blodsykdommer og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, OUS, Rikshospitalet

17:30 | Lena Lande Wekre
Overlege ved Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

17:40 | Line Mediå
Stipendiat/sykepleier, Senter for sjeldne diagnoser, OUS

17:50 | Oppsummering og spørsmål

18:00 | Avslutning

Link til veileder her.

Dette møtet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For mer informasjon se www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/. Deltager ansatt i helseforetak/Deltagers arbeidsgiver (helseforetak): Den ansatte er selv ansvarlig for å innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Alle involverte firma behandler personopplysninger i henhold til GDPR.


Med vennlig hilsen:

Inger- Lill Sundøen
Field product manager RD
Sanofi Genzyme Norway Prof. Kohtsvei 5-17 1366 Lysaker, Norway
M +47 90 95 94 05 T +47 67 10 71 00 inger-lill.sundoen@sanofi.com