Webinar
Torsdag 20. mai16.00-17.00

Takeda inviterer helsepersonell med interesse for behandling av T-cellelymfom til webinar. På webinaret vil Dr. Alexander Fosså gi en oversikt over T-cellelymfomer for deretter å fokusere på systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL) og behandlingen av dette.

Agenda
16.00 - Velkommen
 • Takeda
 • 16.10 - Behandling av sALCL
 • Dr. Alexander Fosså
 • 16.50 - Spørsmål og oppsummering

  Alexander Fosså

  Dr. Alexander Fosså har nesten 30 års erfaring med behandling av lymfomer og i 2010 mottok han lymfomprisen. Han er overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Han er aktiv i en rekke ulike lymfomgrupper og er medansvarlig for de nasjonale retningslinjene for behandling av lymfom. Alexander er aktiv forsker og utprøver med hovedfokus på å vidreutvikle behandlingen av maligne lymfomer og andre lymfoproliferative sykdommer, med særlig fokus på hodgkin lymfom og Castlemans syndrom.

  Meld deg på!

  Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddel-industriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Med din påmelding forstår vi at du har klarert din deltakelse til dette møtet med foretaket (ref. samarbeidsavtale mellom RHF og LMI). All behandling av personlige opplysninger skjer i overensstemmelse med Personvernforordningen (GDPR) og helsepersonell har rett til å kreve innsyn, retting og sletting av personopplysningene som er lagret.
  Åse Storfjell
  Brand and Customer Manager Oncology, MPharm.

  Kontakt oss for å få informasjon om Adcetris på ase.storfjell@takeda.com


  C-APROM/NO/ADCE/0146