Her vil webinaret bli tilgjengelig, siden vil oppdatere seg 11:20 og det vil være en 10 minutters nedtelling før webinaret starter.

Diagnostisering av Fabry sykdom
17. mars 11:30-12:15

En av landets fremste eksperter på Fabry sykdom holder foredrag hvor han vil gå nærmere inn på Fabry sykdom, manifestasjoner, diagnostikk og henvisning. Det er mulig å sende inn spørsmål i forkant, eller underveis i møtet.

Hvem passer dette webinaret for?

Helsepersonell som jobber innen: Kardiologi, nefrologi, dermatologi, pediatri, oftalmologi og gastroenterologi.

Professor Trond Jenssen, MD, PHD

Overlege ved avdeling for organtransplantasjon v/OUS Rikshospitalet

Trond Jenssen er overlege ved OUS og professor i nefrologi ved Universitetet i Oslo. Hans hovedstilling er ved avdeling for organtransplantasjon, nyreseksjonen, og der er han gruppeleder for nyreforskningsgruppen. Han har også hatt ansvaret for programmet for Fabry sykdom ved OUS i over 20 år.

Spørsmål?

Anette Krokaas Frois
Brand and Customer Manager Rare Diseases
anette-krokaas.frois@takeda.com
+47 41420120


C-APROM/NO/REP/0009