Nasjonalt immunologimøte

Takeda inviterer til møte den 28. mars klokken 09.30 – 15.30 for å diskutere utfordringer og muligheter innen primær immunsvikt (PID) hos voksne og barn. Møtet holdes fysisk på Radisson Blu Gardermoen. Det vil også være mulig å følge møtet digitalt.

Dette møtet er for leger og sykepleiere med spesiell interesse for immunsvikt.

P R O G R A M:

09.30 Velkommen
Takeda


09.35 Kurativ behandling ved immunsvikt
Hans Christian Erichsen, overlege, phd, førsteamanuensis ved Barneklinikken, OUS-Rikshospitalet/UIO


10.15 Kaffepause


10.30 Covid-19 og immunsvikt
Børre Fevang, overlege, phd, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS-Rikshospitalet


11.10 Spørsmål og diskusjon


11.30 Lunsj


12.30 Presentasjon Case rapporter
Mona Hoff, immunologisk sykepleier, OUS-Rikshospitalet, Karen Helene Bronken Martinsen, konst. overlege, Barneklinikken, OUS-Rikshospitalet og Ranveig Langseth, sykepleier og MPH, infeksjonsmedisinsk sengepost, UNN


13.30 IEI and malignancy
Assistant Professor Fabian Hauck, Dr. Von Hauner Children’s Hospital, LMU Munich University Hospital


14.15 Kaffepause


14.30 HSCT in adults with PID
Professor Emma Morris, University College of London


15.15 Oppsummering
Hans Christian Erichsen, Børre Fevang, Takeda


15.30 Slutt

Ved påmelding forstår vi det som at du har klarert din deltakelse til dette møtet med foretaket (ref samarbeidsavtale mellom RHF og LMI). Takeda dekker mat i forbindelse med møtet, men ikke utgifter til transport eller opphold. All behandling av personlige opplysninger skjer i overensstemmelse med Personvernforordningen (GDPR) og helsepersonell har rett til å kreve innsyn, retting og sletting av personopplysningene som er lagret. Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien (LMI) har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund, og de regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestilling om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

Har du spørsmål om møtet:C-APROM/NO/HYQ/0032 Utarbeidet mars -22