Det virtuelt møte innen Von Willebrands Sykdom (VWD) starter om Det virtuelt møte innen Von Willebrands Sykdom (VWD) startet for Det virtuelt møte innen Von Willebrands Sykdom (VWD) startet I dag 29. apr 11:21 siden Last på nytt nå
Program
Introduksjon
  • PhD Merete Ekmark, Takeda
  • VWD; Klinikk, diagnose, henvisning og behandling
  • Professor Pål André Holme, Rikshospitalet
  • Q&A

    Pål André Holme

    Professor of Hematology, MD, PhD at Oslo University Hospital, Rikshospitalet

    Pål Andre Holme er overlege ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, hvor han er fagansvarlig for blødersykdommer. Han er professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.