Agenda
16.00 - Velkommen
  • Takeda
  • 16.10 - Behandling av sALCL
  • Dr. Alexander Fosså
  • 16.50 - Spørsmål og oppsummering

    Alexander Fosså

    Dr. Alexander Fosså har nesten 30 års erfaring med behandling av lymfomer og i 2010 mottok han lymfomprisen. Han er overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Han er aktiv i en rekke ulike lymfomgrupper og er medansvarlig for de nasjonale retningslinjene for behandling av lymfom. Alexander er aktiv forsker og utprøver med hovedfokus på å vidreutvikle behandlingen av maligne lymfomer og andre lymfoproliferative sykdommer, med særlig fokus på hodgkin lymfom og Castlemans syndrom.


    C-APROM/NO/ADCE/0146