INVITASJON TIL DXA KURS


Til Helsepersonell.

Bentetthetsmåling med DXA er et sentralt verktøy i vurdering av osteoporose og bruddrisiko. ISCD har satt standard for korrekt utførelse av DXA scanning, og kurset følger ISCD (International Society for Clinical Densitometry) sine anbefalinger.

Vi ønsker å gi deltakerne økt kunnskap om DXA som verktøy for å diagnostisere osteoporose, DXA i praksis og analysering av bilder tatt med DXA maskin.

Kurset passer for deg som utfører og vurderer DXA bilder.


Tid: 1. september 2022 kl. 14.00 – 18.00

Sted: Auditorium Bærum sykehus, fysisk og digitalt


Påmelding til kurs: Du kan melde deg på møtet enten fysisk eller digitalt ved å fylle inn skjemaet under.
Middag: Ønsker du å delta på middag, vennligst gi beskjed til May-Britt på e-mail eller telefon.


For fysisk påmelding, kontakt:

May-Britt Stenbro
HCP Partner Imm-Osteo NO
Tel. +47 92 46 89 89
may-britt.stenbro@ucb.com


PROGRAM

13.30 - 14.00

Ankomst og mingling med lett servering

14.00 - 14.10

Velkommen
v/May-Britt Stenbro, HCP Partner Imm-Osteo, UCB Pharma

14.10 - 14.30

Lav BMD, en av flere risikofaktorer for utvikling av osteoporose
v/Merete Finjarn, sykepleier og sertifisert DXA operatør Bærum sykehus

14.30 - 14.50

Kan vi stole på DXA resultatene?
v/ Pål Wangen, daglig leder Scanex og Kristin Godang, sertifisert DXA operatør RH (Spesialbioingeniør bone densitometry)

14.50 – 15.05

Pause

15.05 – 15.35

Alle kan få et BMD- tall, men hva er et riktig tall?
v/ Kristin Godang

15.35 – 16.00

Hvordan ta gode VFA bilder og hvordan analysere dem?
v/Pål Wangen, Merete Finjarn, Tove Borgen

16.00 – 16.15

Pause

16.15 – 17.00

Pasientkasuistikker
Kasuistikker er valgt ut av DXA teamet.
v/Pål Wangen, Kristin Godang, Merete Finjarn, Tove Borgen

17.00 – 17.15

Pause

17.15 – 17.55

Pasientkasuistikker
Kasuistikker er valgt ut av DXA teamet
v/Pål Wangen, Kristin Godang, Merete Finjarn, Tove Borgen

17.55 – 18.00

Avslutning

18.00 -

Middag

Meld deg på

* Obligatorisk felt
E-postsamtykke - Kan vi sende e-post med informasjon om møtet til deg? *
Motta kommunikasjon fra UCB om produkter, tjenester, bedriftsnyheter og medisinsk og vitenskapelig informasjon. Dette inkluderer invitasjoner til webinarer og undersøkelser som UCB er vert for *
Ved å svare ja her erklærer du at du er helsepersonell *
Jeg har lest og forstått UCBs generelle retningslinjer for personvern for helsepersonell (UGPPH), som er tilgjengelig her: https://www.ucb.com/hcp-policies og HealthTalk's personvern regler her: https://www.healthtalk.no/personvern/ *

NO-N-DA-PF-2200004

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/