FLS/DXA KURS starter om FLS/DXA KURS startet for FLS/DXA KURS startet I dag 26. aug 15:00 siden Last på nytt nå

TAKK FOR AT DU HAR MELDT DEG PÅ TIL DET DIGITALE MØTE 26. august 2021


Hvordan oppdager, utreder og behandler vi bruddpasienter?


Møte vil bli tilgjengelig på denne siden 26. august 15:00


Studier1 fra flere land viser at organisert bruddforebyggende tjeneste, såkalt FLS/fracture liaison service, kan bidra til å forhindre sekundære frakturer gjennom standardisert behandling.

Bentetthetsmåling med DXA er et sentralt verktøy i vurdering av osteoporose og bruddrisiko. ISCD har satt standard2 for korrekt utførelse av DXA scanning.

Vi ønsker å gi deltakerne økt kunnskap om FLS, osteoporose, og en teoretisk og praktisk gjennomgang i bruk av DXA og tolkning av resultatene.

PROGRAM DEL 1 FYSISK/DIGITALT

15.00 - 15.05

Velkommen og lett servering når dere kommer
v/May-Britt Stenbro, HCP Partner Imm-Osteo, UCB Pharma

15.05 - 16.00

FLS og sykepleierdrevet osteoporosepoliklinikk
v/Merete Finjarn, sykepleier og sertifisert DXA operatør Bærum sykehus

16.05 - 17.00

DXA kurs, teori
v/Pål Wangen, daglig leder Scanexz
Kristin Godang, sertifisert DXA operatør RH (Spesialbioingeniør bone densitometry)

DEL 2 DIGITALT

17.05 – 18.15

Utredning og behandling av ostoporose m/pasientkasuistikker
v/ Tove Borgen, ph.d. og Osteoporoseansvarlig lege Drammen sykehus

18.15 – 18.35

Praktisk utførelse av DXA scanning (video recording)
v/Pål Wangen
Merete Finjarn
Kristin Godang
May-Britt Stenbro

18.35

Avslutning
v/May-Britt Stenbro

Godkjennings nr

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/
  1. I. J.A. de Bruin, C.E. Wyers, J.P.W. van den Bergh, Fracture liaison services: do they reduce fracture rates? Ther Adv Musculoskel Dis 2017, Vol. 9(7) 157–164
  2. The International Society for Clinical Densitometry (ISCD) - DXA guidelines. https://iscd.org/learn/official-positions/adult-positions/