INVITASJON TIL FLS/DXA KURS


Hvordan oppdager, utreder og behandler vi bruddpasienter?


Studier1 fra flere land viser at organisert bruddforebyggende tjeneste, såkalt FLS/fracture liaison service, kan bidra til å forhindre sekundære frakturer gjennom standardisert behandling.

Bentetthetsmåling med DXA er et sentralt verktøy i vurdering av osteoporose og bruddrisiko. ISCD har satt standard2 for korrekt utførelse av DXA scanning.

Vi ønsker å gi deltakerne økt kunnskap om FLS, osteoporose, og en teoretisk og praktisk gjennomgang i bruk av DXA og tolkning av resultatene.


Torsdag 19. eller 26. august 2021


Det vil være begrenset antall fysiske plasser den 19. og den 26. august, så påmelding vil foregå etter først-til-mølla prinsippet.


Ønsker du å delta digitalt vil det kun være mulig den 26 august 2021.


For fysisk påmelding, kontakt:

May-Britt Stenbro
HCP Partner Imm-Osteo NO
Tel. +47 92 46 89 89
may-britt.stenbro@ucb.com


PROGRAM DEL 1 FYSISK/DIGITALT

15.00 - 15.05

Velkommen og lett servering når dere kommer
v/May-Britt Stenbro, HCP Partner Imm-Osteo, UCB Pharma

15.05 - 16.00

FLS og sykepleierdrevet osteoporosepoliklinikk
v/Merete Finjarn, sykepleier og sertifisert DXA operatør Bærum sykehus

16.05 - 17.00

DXA kurs, teori
v/Pål Wangen, daglig leder Scanexz
Kristin Godang, sertifisert DXA operatør RH (Spesialbioingeniør bone densitometry)

DEL 2 FYSISK

17.05 – 18.15

Utredning og behandling av ostoporose m/pasientkasuistikker
v/Tove Borgen, ph.d. og Osteoporoseansvarlig lege Drammen sykehus

18.15 – 19.25

Praktisk utførelse av DXA scanning
v/Pål Wangen, Merete Finjarn, Kristin Godang og May-Britt Stenbro

19.30 – 19.35

Avslutning
v/May-Britt Stenbro

20.00

Middag for de som ønsker

DEL 2 DIGITALT

17.05 – 18.15

Utredning og behandling av ostoporose m/pasientkasuistikker
v/ Tove Borgen, ph.d. og Osteoporoseansvarlig lege Drammen sykehus

18.15 – 18.35

Praktisk utførelse av DXA scanning (video recording)
v/Pål Wangen
Merete Finjarn
Kristin Godang
May-Britt Stenbro

18.35

Avslutning
v/May-Britt Stenbro

Meld deg på for det digitale møte 26. august

* obligatorisk felt
Dine personopplysninger vil bli behandlet av HealthTalk og UCB, med det formål å sende deg nyheter og oppdateringer om dette webinaretVed å sende inn nedenfor bekrefter jeg at jeg er helsepersonell og at jeg har lest og forstått HealthTalk's personvern og UCB's regler om personvern:
UCB behandler personopplysningene dine i samsvar med UGPPH. UGPPH informerer deg om hvorfor og hvordan UCB behandler personopplysningene dine, rettighetene dine som registrert (inkludert din rett til tilgang, rettelse og innsigelse mot direkte markedsføring og under visse omstendigheter rett til sletting, overførbarhet og rett til å motsette deg ikke-markedsføringsrelatert behandling eller å begrense behandlingen av opplysningene dine) og hvordan du kontakter oss. (UGPPH - “UCB’s General Privacy Policy for healthcare professionals”), tilgjengelig her


NO-P-RM-OP-2100022

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/
  1. I. J.A. de Bruin, C.E. Wyers, J.P.W. van den Bergh, Fracture liaison services: do they reduce fracture rates? Ther Adv Musculoskel Dis 2017, Vol. 9(7) 157–164
  2. The International Society for Clinical Densitometry (ISCD) - DXA guidelines. https://iscd.org/learn/official-positions/adult-positions/
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)