Vi har gleden av å invitere onkologer, urologer, nukleærmedisinere, radiologer og patologer, LiS, og sykepleiere som deltar i de respektive multidisiplinære teamene for urologisk cancer til

MULTIDISIPLINÆRT FAGMØTE FOR NORD-NORGE

Tromsø 29. oktober 2020 | KL. 13.00 - 20.00

Program

12:45 – 13:00: Pålogging

13:00-13:10: Åpning av møtet ved møtelederne

 • Hege Sagstuen Haugnes, onkolog, UNN Tromsø og Magne Dimmen, urolog, Bodø

13:10 – 14:10 Treatment of mRCC - How can we gain the most out of every line of treatment for each individual patient

 • Dr. Mehran Afshar, MB BS MRCP PGDip PhD
 • Consultant Medical Oncologist
 • Lead for Acute Oncology Services
 • Lead for Undergraduate Studies in Oncology
 • St. Georges University Hospitals
 • NHS Foundation Trust, London

14:10 – 14:30 Pause

14:30 – 15:30 180⸰N (Kystsamarbeidet): Hva, hvorfor og hvordan

 • Prosjektleder Tone Frost Bathen – St.Olavs hospital Trondheim

15:30 – 15:50 Ny kreftsykdom etter behandling for testikkelkreft

 • Ragnhild Hellesnes, legespesialist og stipendiat ved Kreftavdelingen, UNN og Universitetet i Tromsø

15:50 – 16:10 Pause

16:10 – 17:00: Moderne endokrin behandling ved ProstataCancer. Kurativ/Palliativ setting

 • Andreas Stensvold, Onkolog, Leder Kreftavdelingen SØHF, Kalnes

17:00 – 17:30 PSMA PET/CT og PET/MR  ved cancer prostata

 • Overlege Trond Bogsrud, UNN Tromsø

17:30 – 18:00 Pause

18:00 – 18:45 «Hva kan samvalgsverktøy gjøre for pasienter med prostatakreft?»

 • Tove Skjelbakken, UNN Tromsø

18:45 – 19:15 Trimodal behandling av blærecancer. Et alternativ til radikal cystectomi for utvalgte pasienter?

 • Erik Haug, Urolog, SiV Tønsberg

19:15 - 19:30 Non-metastatic prostate cancer: Rationale for conservative treatment and impact on disease-related morbidity and mortality in the elderly

 • Erik Haug, urolog, SiV Tønsberg

19:30 – 19:45 WrapUp ved møtelederne Hege Sagstuen Haugnes og Magne Dimmen