Vi har gleden av å invitere onkologer, urologer, nukleærmedisinere, radiologer og patologer, LiS, og sykepleiere som deltar i de respektive multidisiplinære teamene for urologisk cancer til:

MULTIDISIPLINÆRT FAGMØTE VEST

Bergen 21.-22. januar 2021

Torsdag 21. januar

16:50 Logg på - digital mingling

17:00 Åpning av møtet ved møtelederne

 • Overlege Alfred Honoré
 • Overlege Gry Sandvik Haaland, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus

17:15 PSMA-PET bildediagnostikk

 • Overlege Andreas Tulipan, Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus

18:00 Behandling av oligometastatisk sykdom

 • Dr./professor Steven Joniau og Dr./professor Gert De Meerleer UZ Leuven

18:45 Pause

19:00 Paneldiskusjon

 • Dr. Andreas Tulipan, Dr. Steven Joniau og Dr. Gert De Meerleer

19:30 Oppsummering ved møtelederne

Fredag 22. januar

08:00 Logg på – digital mingling

08:10 Velkommen ved møtelederne

 • Overlege Alfred Honoré
 • Overlege Gry Sandvik Haaland, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus

08:15 Bonehealth and prostate cancer

 • Dr. Sigridur Bjørnsdottir Senior Consultant, Dep of Endocrinology, Karolinska University Hospital, Solna

09:00 PROBIO studien og oppsummering av nyheter rundt diagnostikk av prostatakreft

 • Professor / Dr. Henrik Grönberg, Karolinska Institutet, Stockholm

09:45 Pause

10:00 Genomisk kartlegging ved kreft

 • Dr. Rolf Skotheim, Genome Biology Group, Dep. Of Molecular Oncology, Institute of Cancer Research, OUS - Radiumhospitalet

10:45 Transperineal biopsi ved prostatakreft

 • Overlege Alfred Honoré, Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus

11:00 Pause

11:15 Hyperbar behandling av strålecystitt

 • Overlege Karin Hjelle, Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus

12:00 Avslutning ved møteledere


Programmet kan bli gjenstand for oppdateringer og endringer

Eventuelle spørsmål rettes til: Bjørn R. Spenning.
bjorn.spenning@astellas.com
480 47 813

OC_2021_000_NO 09/20 PP-XOF-NO-0000 00.00.2021 PP-SUT-NOR-0000