Webinar om presisjonsmedisin i blodkreftbehandling

Velkommen til et spennende webinar hvor vi presenterer norsk forskning på det som kalles presisjonsmedisin hvor man leter etter unike egenskaper hos kreftcellene og tester ut ulike medisiner som virker presist mot disse.

Med oss i studio har vi forsker og prosjektgruppeleder Sigrid Skånland som jobber med et prosjekt hvor hun utvikler legemiddelscreening for å finne frem til målrettede medisiner mot KLL (Kronisk lymfatisk leukemi).

Hun får selskap av professor Åslaug Helland som leder den store IMPRESS-studien hvor pasienter med ulike kreftmutasjoner får prøve ut medisiner som i utgangspunktet er beregnet på andre kreftformer, men som kan vise seg å ha særs god effekt på den aktuelle mutasjonen. Hvilke muligheter gir dette for blodkreftpasienter?